Hybridevent

Låt alla vara med

Mötet mellan människor är grunden till att utveckla verksamheter och bygga framgångsrika varumärken. Nya tider kräver nya sätt att träffas, kommunicera och interagera med varandra. Hybridevent är ett tryggt och mer flexibelt alternativ när du inte kan samla alla deltagare på en och samma plats.

Vad är ett hybridevent?

Hybridevent är ett evenemang som äger rum på flera platser samtidigt, vissa deltagare befinner sig på plats medan andra deltar digitalt. Ett hybridevent anpassas både efter publiken som är på plats och de som är med digitalt för att
alla som är med ska få en givande upplevelse.

Fördelar med hybridevent

Ett hybridevent är ett flexibelt sätt att samla människor på. Den primära fördelen är att du ökar tillgängligheten för de som inte kan vara med på plats och att det minskar resandet. Dessutom minskar kostnaderna för resor och logi avsevärt.

Genom innovativ användning av teknik skapar vi evenemang där alla deltagare har möjlighet att interagera oavsett om de befinner sig på plats eller på distans.

Då vi har möjlighet att spela in allt så är det även en fördel att fler kan ta del av evenemanget, även om de inte kan delta när det är live. 

CONTACT US