Broadcasting Conferences

Stream? Record? Both?


Säkerställ att alla medarbetare, kunder eller kollegor får tillgång till informationen på din konferens, stämma eller seminarium.

Vi hjälper dig att livesända till valfri plattform som till exempel Vimeo, YouTube eller liknande, eller spela in. Eller både och.

Do you want a branded website where you can watch the broadcast?
Contact Us for more information.