Digitalt event

AHA!

Akademiska Hus sänder AHA! fyra gånger per termin. är en plattform som ger inspiration och fördjupad kunskap om hur man på olika sätt kan utveckla kunskapsmiljöer. Genom nedslag runt om i Sverige och världen vill vi bredda perspektivet för hur vi kan skapa hållbara förutsättningar för studenter och forskare i deras vardag. 

Exento producerar dessa seminarier med både talare på plats och på länk.

Plattform

Kameraproduktion

CONTACT US