Case Innovatum

Fysiskt event

Innovatum
space network meeting

Innovatum Science Park bjöd in företag och entreprenörer till en nätverksträff där lunch, personliga möten och ett inspirationsföredrag stod på agendan. 

Exento ansvarade för eventets genomförande med både deltagarhantering, produktionsledning, eventvärd, lokalbokning, riggning, catering och teknisk produktion.

Eventproduktion

Deltagarhantering

Lokalbokning

Catering

CONTACT US