Låt alla vara med

Livestreama eller spela in ditt event. Produktlansering, onboardingmöte, informationsmöte – vad du vill. Alla kan göras digitala och streamas till t ex Facebook eller Youtube

Kameraoperatör filmar event